Ahnentafel von Meisje vom Butjenter Land  
Eltern Grosseltern Urgrosseltern Ur-Urgrosseltern
Odin v. Holtkämper Hof ZB: VA Yak v. Frankengold
ZB: V
Hoss v. Lärchenhain ZB: V Dorijan v. Yohaness Berg ZB:V
Tina v. Arminius ZB:V
Lea v. Holkämper See ZB:VA Max d. Loggia d. Mercanti ZB:VA
Perle v. Salzgitter Millieu ZB:VA
Riska vom Holtkämper See ZB: V Wallace aus Agrigento ZB: V Scott Deodatus ZB:VA
Gusta aus Agrigento ZB:V
Wari vom Holtkämper See ZB:V Hassan v. Schwalmbergtal ZB:V
Ginga vom Kristallsee
Rieke vom Butjenter Land
ZB: V
Baru vom Haus Yü ZB: V Natz vom Steigerhof ZB: VA Nutz vom Mönchberg
ZB: V
Paola von der Murrenhütte
ZB: V
Nina von Tronje ZB: V Kimon v. Dan Alhedy´s Hoeve
ZB: VA
Xena vom Wildsteiger Land
ZB: VA
Rena vom Haus Licher
ZB: V
Flick von Arlett ZB: V Yago vom Wildsteiger Land
ZB: VA
Ursa von Arlett
ZB: V
Nora vom Wetterberg
ZB: V
Pirol v. Huize Hintdonk
ZB: V
Ella vom Holtkämper See
ZB: V